24610 - 29998 / 69730 58890

Οδηγίες

Ακροριζικό Απόστημα                                              Εγκυμοσύνη & Οδοντίατρος                                   Εμφυτεύματα

    

Λεύκανση Δοντιών                                                       Οδοντιατρική για Παιδιά                                     Οξεία Πολφίτιδα

    

Ουλίτιδα                                                                          Περιοδοντικό Απόστημα                                     Περιοδοντίτιδα Πονόδοντος

    

Σφραγίσματα                                                                   Τερηδόνα                                                                Κάταγμα Δοντιών Ριζών

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ) Ακρορριζικό απόστημα

2) Εγκυμοσύνη & οδοντίατρος

3)  Εμφυτεύματα

4)  Κάταγμα δοντιών  ριζών

5)  Λεύκανση δοντιών

6)  Οδοντιατρική για παιδιά

7)  Οξεια πολφιτιδα

8)  Ουλίτιδα

9)  Περιοδοντικό απόστημα

10) Περιοδοντίτιδα πονόδοντος

11) Προσθετική δοντιών

12) Σφραγίσματα

13) Τερηδόνα

Google+